۲۳

آنهایی که با تو خندیده اند ممکن است تو را فراموش کنند

ولی آنهایی که با تو گریه کرده اند مهال است تو را فراموش کنند

/ 0 نظر / 29 بازدید