26

ای دوست دلت همیشه زندان من است
     آتشکده عشق تو از آن من است
آن روز که لحظه وداع من و توست
     آن شوم ترین لحظه پایان من است                                                                   
/ 0 نظر / 15 بازدید