۱۶

روزی که تو متولد شدی باران می بارید

اما آسمان ابری نبود

این فرشته ها بودند که می گریستند

چون فرشته ای از میانشان رفته بود...

/ 0 نظر / 5 بازدید