۶

هميشه دوست داشتم ابر باشم. چون ابر انقدر شهامت داره که هر وقت دلش ميگيره جلوي همه گريه کنه.

/ 0 نظر / 7 بازدید