۴

من صبورم اما . . .

بي دليل از قفس کهنه ي شب مي ترسم

بي دليل از همه ي تيرگي تلخ غروب

وچراغي که تو را از شب متروک دلم دور کند

                                                        مي ترسم

من صبورم اما . . .

 آه

 اين بغض گران صبر نمي داند چيست ...

/ 0 نظر / 8 بازدید