۲۱

چشمات وقتی زیباست که مال اشک باشه اشک وقتی زیباست که مال عشق باشه عشق وقتی زیباست که مال تو باشه
/ 0 نظر / 23 بازدید
آذر 86
2 پست
مهر 86
3 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
15 پست