پيچك زندگي
26

ای دوست دلت همیشه زندان من است
     آتشکده عشق تو از آن من است
آن روز که لحظه وداع من و توست
     آن شوم ترین لحظه پایان من است                                                                   

دوشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٦ - پیچک نویس