پيچك زندگي
25

خبر رسیده یکی از فرشته های خدا گم شده.
چقدر میدی لو ندمت؟!؟!

دوشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٦ - پیچک نویس