پيچك زندگي
۲۲

برای رسیدن به چیزی که تا حالا بهش نرسیدی

باید چیزی بشی که تا حالا نبودی

پنجشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٦ - پیچک نویس