پيچك زندگي
۱۹

وقتی خدا بخواد هدیه ای برات بفرسته اون رو لای مشکل می پیچه

هر چقدر مشکلت بزرگتر باشه٬ هدیه ات بزرگتره

شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٦ - پیچک نویس