پيچك زندگي
27

اسمت رو نمی ذارم دریا که خشک نشی
نمی ذارم خورشید که غروب نکنی
ماه نمی ذارم که صبح بری خورشید جات بیاد
می ذارم عمرم که اگه رفتی منم برم

دوشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٦ - پیچک نویس

26

ای دوست دلت همیشه زندان من است
     آتشکده عشق تو از آن من است
آن روز که لحظه وداع من و توست
     آن شوم ترین لحظه پایان من است                                                                   

دوشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٦ - پیچک نویس

25

خبر رسیده یکی از فرشته های خدا گم شده.
چقدر میدی لو ندمت؟!؟!

دوشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٦ - پیچک نویس